Villkor

Här följer vi personuppgiftslagen där syftet är att skydda individer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.
Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna sig trygga när dom handlar hos oss. Därav sparar vi inget i vår databas, så som kunduppgifter och registreringsnummer etc. Registreringsnummer används endast för att kunna avgöra vilken typ av system som används i bilen.